Semangat Imam Syafi’i Dalam Menuntut Ilmu

Semangat Imam Syafi’i Dalam Menuntut Ilmu – Imam Syafi’i adalah seorang ulama yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Tak mengherankan bila kemudian beliau berhasil (atas izin Allah SWT) menjadi seorang ulama yang harum namanya dikenal dunia dan oleh generasi selanjutnya.

imam syafi'iAl-Humaidi menceritakan bahwa dirinya tatkala di Mesir pernah keluar pada suatu malam, ternyata lampu rumah Syafi’i masih menyala. Tatkala dia naik ternyata dia mendapati kertas dan alat tulis. Dia berkata, “Apa semua ini wahai Abu Abdillah (Syafi’i)?” Beliau menjawab, “Saya teringat tentang makna suatu hadits dan saya khawatir akan hilang dariku, maka saya pun segera menyalakan lampu dan menulisnya.”

Termasuk bukti semangat Imam Syafi’i dalam menuntut ilmu adalah ucapan beliau kepada Imam Ahmad bin Hambal, “Engakau lebih tahu tentang hadits-hadits shahih daripada diriku. Apabila ada hadits shahih maka beritahukanlah padaku sehingga aku akan mendatanginya baik Kufah, Bashrah, atau Syam.”

Dalam ucapan beliau ini terdapat beberapa faedah :
1. Semangat beliau dalam menuntut ilmu sehingga beliau siap untuk melakukan perjalanan jauh guna mencari hadits, karena memang hal itu adalah sunnah kaum salaf.

2. Tawadhu’nya Imam Syafi’i, sehingga beliau mau belajar dan menuntut ilmu sekalipun kepada orang yang lebih muda darinya.

3. Keyakinan Imam Syafi’i bahwa setiap bidang itu harus diserahkan kepada ahli di bidangnya.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Laki-laki dengan cita-cita ingin menjadi seorang IT Professional dan ingin jadi dosen di ITS. Dia merasa beruntung di kelilingi keluarga yang baik dan sahabat-sahabat yang luar biasa.


Related Posts

No comments.

Leave a Reply